Rüzgar türbini, rüzgarın içinde var olan kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye sonrasında da elektrik enerjisine dönüştüren sistemin adıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri rüzgâr enerjisidir. Basınç kuvveti, Coriolis kuvveti, merkezkaç kuvveti ve sürtünme kuvveti rüzgarın hızını belirleyen unsurlardır. Rüzgar enerjisinin keşfi çok uzun yıllar önce olmuştur. Milattan önceki yıllara dayanan bir tarihi vardır. M.Ö. 17. yüzyılda Babilliler, sulama amacıyla rüzgardan yararlanan ilk uygarlıktır. Yelkenli gemiler, yel değirmenleri ve rüzgâr milleri çok uzun yıllardır rüzgarın gücünün farkında olunduğunun kanıtlarıdır. İlk rüzgâr türbini 1891’de Danimarka’da inşa edilmiştir. Rüzgar türbinlerinin yapısında kule, kanatlar, jeneratör, hız dönüştürücüleri elektrik elektronik elemanlar ve pervane bulunur. Rüzgar türbinleri, yatırım maliyetlerinin azlığı açısından da tercih edilir bir durumdadır.

Rüzgar Türbini Çeşitleri

Rüzgar türbinleri dönme eksenine göre, yatay rüzgar türbini , düşey rüzgar türbini ve eğil eksenli rüzgar türbini olmak üzere 3’e ayrılırlar. Dönme ekseni rüzgâr yönüne paralel, kanatlar rüzgâr yönüne dikse yani pervane gibiyse yatay eksenlidir. Düşey eksenliler daha çok deneysel faaliyetlerde kullanılırlar. Dönme eksenleri eğikse ve rüzgâr yönünde bir açı oluşturuyorsa eğik eksenli rüzgar türbini adını almaktadır.

Rüzgar türbinlerinin kanat sayılarına göre çeşitleri de vardır. Tek kanatlı olanlar, çift kanatlı olanlar, üç kanatlı ve çok kanatlı rüzgar türbinleri mevcuttur. Ali Atalı bu konuda, en çok kullanılan rüzgar türbini çeşidinin 3 kanatlı rüzgar türbini olduğunu söyler. Bu, pervanenin tüm hızlarda sabit atalet momentine sahip olmasından kaynaklanır. Böylelikle ekstra bir yük binmemiş olur.

Rüzgarın geliş yönüne göre rüzgar türbinleri çeşitlenir. Rüzgarı önden alan rüzgar türbinleri ve rüzgarı arkadan alan rüzgar türbinleri olmak üzere. rotor yüzünün bulunduğu yerdir belirleyici olan. Yıllardır yaygın olarak kullanılanlar rüzgarı önden alan rüzgar türbinleridir. Bu türbinlerin kanatları çok serttir ve kuleden biraz uzakta yapılır. Rüzgarı arkadan alan rüzgar türbinleri ise yaw mekanizmasına gerek duymadıkları için tercih edilen rüzgar türbinleridir.

Rüzgar türbinleri dişli özelliklerine göre de çeşitlere ayrılırlar. Bu ayrım, jeneratörde dişli kullanılıp kullanılmamasına göre yapılır. Az kutuplu, yüksek devirli Jeneratör kullanıldığı için pervanenin devir sayısıyla jeneratör devir sayısını senkronize hale getirmek için dişli kutusu kullanılır. Dişli kutusu kullanılmayan rüzgar türbinleri Jeneratörler çok kutuplu, düşük devirli olduğu için dişli kutusuna gerek yoktur. Ayrıca rüzgar türbinleri, gücüne göre de küçük, orta, büyük ve çok büyük olarak da gruplara ayrılırlar.

Rüzgar güçlü ama düzensiz bir enerji sistemidir. Bugün çok rüzgar olabilirken yarın hiç olmayabilir. Bu yüzden rüzgardan elde edilen enerjinin depolanması gerekir. Çeşitli tekniklerle bu enerjinin depolanması sağlanır.

Nottingam Üniversitesinin rüzgâr enerjisini depolamak için geliştirdiği sualtındaki büyük, şişme saklama torbaları bu alandaki en iyi ve en yeni gelişmedir. İskoçya Orkney Adaları’nda demirlenmiş olan şişme hava torbalarını enerji deposu olarak kullanacak bu sistem 700MWh enerjiyi depolayabilecek bir sisteme sahiptir.

Türkiye denizler açısından da rüzgar açısından da güneş açısından da zengin bir ülkedir. Bizde eksik olan şey eterli teknoloji ve bu teknolojinin desteklenmemesidir. Ali Atalı’ya göre Önümüzdeki yıllarda offshore rüzgâr türbinlerinin yaygınlaşması ile ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında tamamen yenilenebilir kaynak kullanılması sağlayacaktır. Alarga – Offshore, deniz üzerindeki rüzgar türbinleridir. Bunlar, karalarda kurulanlara göre göre daha randımanlıdır. Denizde kurulan rüzgar türbinleri denemelerine önce yakın bölgelere kurma denemeleri olmuştur. Ama deniz üzerinde kurulması elbette ki daha maliyetlidir.İlk deniz üstü rüzgar çiftliği Danimarka’da Lolland adası yakınlarında kurulan Vindeby rüzgar çiftliğidir.

Türkiye’de ve Dünya’da en fazla kullanılan rüzgar türbini, üç kanatlı rüzgar türbinleri sayılmaktadır. ve bunların kanat çapları 100m ve kule yükseklikleri 75m ağırlıkları 17 ton olan bu rüzgar gülü kanatları en fazla tercih edilen sistemlerdir.

Ali Atalı, rüzgar türbini hangi amaçla kullanılacaksa o amaca hizmet edecek özellikte olması gerektiğini söyler. Çok kanatlı pervanelerle, çok hızlı dönen pervaneler aynı miktarda enerji üretebilmektedir. Bu yüzden az kanatlı olmasını tercih etmek hem maliyeti azaltacaktır hem de kuleye binen ağırlığı.

Rüzgar Türbininin Faydaları

  • Rüzgar türbinleri, Radyoaktif atık İçermediği için temiz ve çevre dostudur.

  • Bu türbinler, zararlı gazlar oluşturmaz aksine zararlı gazları temizler.

  • Küresel ısınma sürecini azaltır. Bu açıdan doğa dostudur.

  • Fosil yakıtlara göre daha az maliyetlidir. Çünkü hammadde maliyeti yoktur. Tek masrafı kurulum da olur.

  • En önemlisi, rüzgar türbinleri, enerjide dışarı bağımlılığı ortadan kaldırır.

  • Yeni iş alanları sunar. Bu da direkt ekonomiyi olumlu etkiler.

  • Özellikle yüksek yerlerdeki yerleşim yerlerine ve sosyal alanlara elektrik temin etmede çok avantajlıdır.

Rüzgar Türbinlerinin Dezavantajları

Tüm bunların yanında, rüzgarın düzensiz bir kaynak olması dolayısıyla randıman açısından sıkıntılar yaratabilir. Gürültülü çalışma şekilleri rahatsız edici olabilir. 2-3 km’lik alanlarda haberleşme sistemini etkileyebilir. Diğer santrallere göre fazla yer kaplar. Bu sıkıntılar gelişen teknolojiyle önlenebilir sıkıntılardır. Rüzgar türbinlerinin faydalarının yanında çok da önemli sayılmazlar

250 Watt Rüzgar Türbini Kurulu Maliyeti

Bu konuda bulunulan coğrafyadaki etüt çalışması en doğru sonucu verecektir. Atalienerji.com adresiyle iletişim geçip detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bir rüzgar türbini ne kadara mal olur, küçük rüzgar türbini ne kadar elektrik üretir?

Rüzgar türbinleri yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biridir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ne kadar önemli olduğunu Yenilenebilir enerji kaynakları adlı makalemizden okuyabilirsiniz. Bu kaynaklarla ilgili alanında uzman olan Ali Atalı, tüm solar enerji sistemleriyle sizlerin hizmetindedir. Rüzgar türbini konusunda da danışabileceğiniz bir kaynak olan atalienerji.com adresi her türlü soru, sorun ve siparişleriniz için sizin hizmetinizdedir. Ülkeye hizmeti, geleceğe yatırım sayan Atalı Enerji sizleri yenilenebilir enerji sistemlerine sahip olmaya davet edip, geleceğe yatırım da siz de olun sloganıyla hareket etmektedir.