Güneş Pilleri ( Fotovoltaik Piller) Nedir? Özellikleri nelerdir?

Güneş pilleri, elektronik düzeneklerin içerisinde kullanılan, küçük, yarı iletken, genellikle silisyum kullanılarak yapılan geniş yüzeylere uygulanan yüzeylerine gelen güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren diyotlardır. En basit tanımla hesap makinelerini çalıştıran sistemdir diyebiliriz. Sadece silisyum kullanılmaz ayrıca galyum arsenit, kadmiyum tellür de kullanılabilmektedir. Ama yaygın olanı silisyumdur. Yenilenebilir enerji teknolojisi konusunda en önemli unsurlardan biri de güneş pilleridir. Özellikle son 30 yılda güneş pilleri konusunda büyük gelişmeler yaşanmıştır.

Güneş pilleri, güneş ışınımını doğrudan elektrik enerjisine çevirme yeteneği olan sistemlerdir. Genellikle yapıların üzerinde kullanılsa da tek başına kurulan bir konstrüksiyon sayesinde bina dışında da kullanılabilirler. Güneş pilleri özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok avantajlı sistemlerdir. Güneş pilleri, beklenilen enerjiyi karşılar hatta fazlasını da depo edebilme özelliğine sahip sistemlerdir.

Ali Atalı Bu konuda üzülerek şunu hatırlatmaktadır: Ne yazık ki Türkiye’de güneş pilleri sadece devlet, üniversite ve bilim yapıları ve baz istasyonu gibi şebeke ağından uzak tesisler olarak işlev göstermektedir.

Güneş Pillerinin Türkiye’de Yaygınlaşmamasının Sebepleri

  1. Güneş pili sistemleri, ülkemizde fazla tanınmaz ve fosil yakıtlarına bağımlı bir toplumuz
  2. İlk yatırım maliyetleri oldukça yüksektir. Teknolojiyi üretmeye başlarsak bu sorun ortadan kalkacaktır.
  3. Organik güneş pillerinin hava ile kolayca oksitleniyor olması ve güneş ışığını enerjiye dönüştürme yüzdesinin %11 olması.

Mevcut binaların yenilenmesi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve enerji verimlilik ideallerinin kullanımı konusunda çok iyi bir çalışma sahası olduğunu düşünen uzmanlar bu konuda Avrupa ülkelerinde çok fazla çalışma olduğunu hatırlatırlar. Avrupa’da yeni yapılardan çok mevcut yapıların yenilenmesinde güneş pilleri sistemi kullanılmaktadır.

Yeni yapılacak binalarda bu sistemler kullanılırken de güneş pilleri sanki yapının bir parçası olarak kabul edilip yapı kabuğunun bir bölümünün güneş pili panellerine göre şekillenmesi gerekmektedir.

Güneş Pilinden Maksimum Faydanın Sağlanması İçin Yapılması Gerekenler

Kullanılacak yer ve çevresi hakkında veriler alınmalı ve bu veriler doğru değerlendirilmeli, problemli noktalara yönelik özel detay çözümleri uygulanmalıdır.

Türkiye’de Güneş Pili Kullanımı

Ne yazık ki Türkiye’de güneş pili kullanımı oldukça sınırlı durumdadır . Bunları sıralayacak olursak

EİE tarafından kurulmuş 5 adet sokak aydınlatma biriminde güneş pili kullanılmaktadır.

Didim’de 160 Wp gücünde çevre aydınlatma düzenlemesi güneş piliyle yapılmıştır.

50 Wp gücünde 7 adet su pompaj birimi kurulmuştur.

Deneme aşamasında olan trafik ikaz sistemi vardır. Bu yaygınlaştığında ciddi bir ekonomik dönüş sağlayacaktır.

Didim Yenilenebilir Enerji Araştırma Geliştirme Merkezi’nde 4,8 kWp gücünde şebeke bağlantılı güneş pili sistemi vardır.

EİE Genel Müdürlüğü’nde gösteri amaçlı kullanılan 1,2 kWp gücünde şebeke bağlantılı güneş pili sistemi bulunmaktadır.

Üniversiteler bünyesinde yürütülen araştırmalarda da güneş pili kullanılmaktadır.

Ali Atalı’ya göre bu çalışmalar yetersiz olup binalarla bütünleştirilen güneş pili sistemlerine gerektiği kadar önem verilmemesi ciddi bir problemdir. 5346 No.lu kanunun kabulünden sonra, yenilenebilir enerjiler daha çok önem kazansa da bu konuda teknolojik gelişmelerin ve devlet yatırımının fazla olmayışına dikkat çeken Atalı, eğer teknoloji satın alan değil de üreten bir ülke olsak yenilenebilir sistemler sayesinde Dünya’nın sayılı ülkeleri arasına girebileceğimizi söyler.

Güneş Pili Çeşitleri

Tek kristal silisyum, Çok kristal silisyum, ince film, amorf silisyum, kadmiyum tellür ince film, bakır indiyum diselenid gibi güneş pili çeşitleri mevcuttur. Sabit ya da hareketli sistemler olarak dizayn edilebilen güneş pillerinden, güneşin hareketine göre yer değiştiren hareketli güneş pilleri enerji toplama açısından daha yüksek oranlara sahiptir. Atalı’ ya göre, bu hareketli sistemler dar alanlardaki güneş enerjili su ısıtma sistemlerinde ve panel maliyeti çok yüksek olan yerlerde kullanıma çok uygundur.

Güneş pili sistemleri, şebekeye bağlı ya da bağımsız olarak dizayn edilebilmektedir. Şebekeye bağlı olanlar, fazla enerjinin satılması açısından karlı bir sistemdir. Bu sistemlerde enerji biriktirilmez. Depolama olmadığı için maliyet de düşmektedir. Bağımsız sistemler gün boyu çalışıp enerji biriktirir ve depolar.

Güneş Pillerinin Verimliliğini Etkileyen Faktörler

  • Güneş pillerinde bir kısın enerji geri yansımaktadır. Bu da enerji kaybı demektir. Bu yansımayı önlemek için yüzey camlarının yapısına ve temizliğine dikkat edilmelidir. Çünkü kirlenme de güneş ışınım azalmalarına neden olmaktadır.
  • Modüllerin nasıl konumlandırıldığı da verimliliği doğrudan etkiler. Güney yönünün tercih edilmesine dikkat edilmesini öneren Ali Atalı, hareketli konstrüksiyonların verimin üst düzey olması için çok etkili olduklarını dile getirir. İşte bu açıdan bakıldığında güneş pillerinin kurulumunun ne denli önem arz ettiği anlaşılır. Bu yüzden doğru firmayla çalışmak da yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermek kadar değerlidir. atalienerji.com adresini ziyaret edip doğru fotovoltaik sistemlere kavuşmanız mümkün olacaktır.
  • Aşırı ısınma da verimliliği olumsuz etkileyen şartlardandır.  Bu yüzden soğutma sistemli güneş panelleri kullanmanız gerekmektedir.
  • Gölde de tıpkı aşırı sıcaklık gibi pillerin verimliliğini direkt etkileyen bir unsurdur. Bu açıdan etrafta gölge oluşturacak herhangi bir şeyin olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Bu gibi çevresel faktörlerin yanında mekanizmanın kendisinden kaynaklanan kayıplar da olabilmektedir. Kurulum kadar önemli olan bakım konusunda da bir lider olan atalienerji.com bu kayıpları en aza indirme konusunda her an yanınızda olan bir firmadır.

Al Atalı’ya göre, güneş pilleri yenilenebilir enerjilerin ne denli önemli olduğunun bir başka kanıtıdır. Doğayı seven, yaşamın ve doğanın sağlıklı sürdürülmesini isteyen ve geleceğe güzel bir gelecek bırakmak isteyen herkesin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda duyarlı ve yeniliklere açık olması gerekmektedir. Doğru yere, doğru kişiler tarafından konumlandırılmış, bakımı ihmal edilmeyen güneş pilleri size ve ülkemize her zaman kazanç olarak geri dönecektir.