Genel

Elektrikli Şarj İstasyonu Nedir?

No Comments

Elektrikli şarj cihazı nedir sorusuna cevap vermeden önce elektrikli araçların tarihine bakmak doğru olacaktır. Elektrikli araç teknolojileri yeni bir teknoloji sayılmaz. Temelleri 1881 yılında Fransız Gustave Trouve tarafından geliştirilen üç tekerlekli araçlarla atılmıştır. 1894 yılında da ilk elektrikli ticari taksi kullanılmış, 1900-1912 yılları arasında da elektrikli araçlar, altın çağını yaşamıştır. Türkiye tarafından baktığımızda da 1888 yıllında II. Abdülhamit tarafından İngiltere’den getirtilen elektrikli araçtan söz edebiliriz.

Ama çeşitli sebeplerden dolayı içten yanmalı araçlara olan ilgi zamanla artmış, elektrikli araçlar geri plana düşmüştür. Elektrikli şarj cihazları, bu araçların çalışması için gerekli enerjiyi sağlayan teknolojidir.

Elektrikli Araçların Avantajları

Günümüzde elektrikli araçlar yeniden popüler olmuş ve bu gidişata göre gelecekte bu artış daha da fazlalaşacaktır. Ali Atalı bunun sebebini fosil yakıt kaynaklarının azalması ve bu yakıtların fiyatlarının her geçen gün artış göstermesi olarak göstermektedir. Ayrıca yine Atalı’ya göre elektrikli araçların çevreyi koruyan yapısı ve gürültü kirliliğine neden olmamaları da elektrikli araca yönelmenin başlıca sebeplerindendir.

Elektrikli Araçların Dezavantajları

  • Batarya teknolojilerinin yeni ve pahalı olmasından kaynaklı araçların pahalı olması
  • Batarya ömürlerinin kısa olması
  • Şarj istasyonlarının sayısının azlığı
  • Şarj olma sürelerinin uzunluğu
  • Sınırlı menzile sahip olmaları

Elektrikli araçlar, motorların hareket edebilmesi için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu araçlardan enerjisini içindeki aküden alana akülü araç; Kendi enerjisini kendisi de üretenlere de hibrid ve yakıt hücreli denmektedir.

Elektrikli araçlarda pil teknolojileri çok önemlidir. Günümüzde üretilenler farklı anma voltajı ve enerji yoğunluğuna sahip pillerdir. Ve teknolojik gelişmeler pil teknolojisinin de gelişip ucuzlayacağına dair sinyaller vermektedir.

Elektrikli araçların çalışabilmesi pillerini şarj edilmesiyle gerçekleşir. Bu ihtiyaç da şarj ihtiyacı istasyonlarına olan ihtiyacı doğurmuştur. Elektrikli araçlar arttıkça bu şarj istasyonlarına duyulan ihtiyaç da artacaktır.

Şarj istasyonu sistemleri, elektrik enerjisi alt yapısı, ve buna bağlı tesisat, çeşitli üniteler ve bunların haberleşme alt yapılarından oluşmaktadır. Bu istasyonlar için uluslararası şarj standartları vardır. Bu standartlar, CHAdeMO, SAE J1772 ve IEC 6219 olup anma gerilimi, maksimum akım değeri ve maksimum güç konularında farklı içeriklere sahiptir.

IEC 62196 standardında bulunan dört farklı şarj modundan ilk üçünde şarj istasyonundan gelen alternatif akım, doğru akıma araç üzerinde dönüştürülürken 4. Modda dönüşüm, istasyon içerisinde gerçekleşmektedir.

Şarj işlemi, temaslı ya da temassız olabilmektedir. Kablosuz şarj denilen temassız işlemde insan sağlığı ve güvenliğine çok önem verilmektedir. Bu açıdan tıpkı yenilenebilir enerjiler gibi temassız şarj işlemi de sürdürülebilir çevre için çok önemlidir.

Atalı’ya göre şuan için Türkiye’de iki otomobil için, bir şarj ünitesi düşmektedir. Bu da insanların elektrikli araç alırken tereddüde düşmesine neden olmaktadır. Ama ileride şarj istasyonu maliyetlerinin azalmasına paralel olarak elektrikli şarj istasyonlarının sayısı artacak dolayısıyla da elektrikli arabalar daha çok rağbet görecektir. İşte bu yüzden de Türkiye’de birçok firma şarj konusunda yatırım yapmayı planlamaktadır.

Elektrikli araç şarj yöntemleri

Batarya kullanılan araçlar için en büyük problem şarjdır. Bu açıdan elektrikli şarj istasyonları çok önemlidir.

  • Elektrikli Araçlarda Temaslı (kablolu) şarj: Elektrikli araçlar için en sık kullanılan yöntemdir. Şarj istasyonlarında kullanılan yöntem budur. Çünkü temassız şarj daha yeni bir teknolojidir. Bu yüzden şuan için en sık olan yöntem temaslı şarjdır. Temaslı şarj, bir kablo vasıtası ile aracın şarj istasyonuna veya şebekeye bağlanması sayesinde aracın şarj edilmesini anlatır.
  • Elektrikli Araçlarda Temassız (kablosuz) Şarj: Günümüzde kullanılmakta olan istasyonların araç sahiplerini uzun süre bekletmesi, elektrikli araç alacakları en çok düşündüren sistemdir. Cep telefonu gibi araçların kablosuz ve hızlı şarj yapılabilmesi bilim adamları aynı mantıkla araçları da şarj edebilme düşüncesine yönlendirmiştir. Böylece hem hızlı hem de temassız bir şekilde araçları şarj edilebilip aynı zamanda da yol kenarlarında bile kullanılabilecek istasyonlar ile yaygın bir şarj istasyonu ağı kurulabilecek olması bu teknolojinin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bu teknolojinin temelleri çok eskiye dayanmaktadır. Bu sistemde yer alan birçok teknolojinin temeli Tesla tarafından atılmıştır.

Kablosuz şarjlar güvenli midir?

İnsanları tedirgin eden konulardan biri de kablosuz şarjın güvenli olup olmamasıdır. Acaba kablosuz şarjlar insan sağlığına uygun mudur? diye hepimizin aklına bir soru gelir. Bu konuda Atalı, sadece elektrikli şarj değil her türlü cihaz için bu soru sorulmalıdır der ve devam eder. Kullandığımız her teknolojinin bir güvenlik standardı vardır ve herkes buna uymak zorundadır. Bu standartlar, elektromanyetik dalgaların insan sağlığına olan etkileri ile ilgilidir ve arızaları önleyip ve insan sağlığını korumak için geliştirilmiştir.

Yenilenebilir Enerji ve Elektrikli Şarj İstasyonu

Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji teknolojisiyle birleştiğinde ülke ekonomisi ciddi bir kazanç sağlayacaktır. Solar sistemlerin otomobil sektöründe de kullanılması hem Türkiye hem de dünya için büyük değişim yaratacaktır.

Bu teknolojiyi günlük hayatına en hızlı şekilde adapte edebilen ülkeler gelecekte çok avantajlı bir konuma geçeceklerdir. Her ne kadar elektrikli araçların verimleri düşük ve yatırım maliyetleri günümüzdeki arabalara göre fazla olsa da kullanım kolaylığı, zaman kazanımı, farklı model ve tiplerle kullanılabilirlik, kontak yapan parça az kullanıldığı için yangın riski düşüklüğü gibi avantajları elektrikli araçları geleceğin araçları yapacaktır. Bu gelişimin paralelinde gelecek olan elektrikli şarj istasyonlarındaki gelişim zamanla yenilenebilir kaynaklarla kullanılacak ve insanlık çok düşük maliyetlerle araç kullanabilecektir.

Atalı’ya göre ülkemizde elektrikli otomobil şarj istasyonu her şehirde bulunsa da bu sayı elbette ki yetersizdir. Gelecek günlerde elektrikli araç teknolojisi geliştikçe elektrikli şarj istasyonları da gelişecek ve sayıları artacaktır. Hatta çok kısa bir süre sonra her mahalleye bir istasyon gibi bir hayalimiz var. Bu konuda ciddi yatırımlar yapıldıkça gelecekte içten yanmalı arabalar sadece müzelerde kalacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir